ABD’nin Yeni Stratejisi: Orta Asya’ya Yerleşmek

98
0

SHAFAQNA-Amerika’nın Orta Asya bölgesindeki konumu ve nüfuzu kaybedilmeye başlandığı bir ortamda, Washington hükümeti çaresizliği ve bölgedeki varlığını sürdürmek için yeni bir sızma operasyonu başlatmıştır.

Bu hususta  Amerika hükümeti  sivil toplumun kapasitesini artırmaya yardımcı olmak bahanesi ile Özbekistan Özgür Medya Destek Programını gündeme taşıdı. Amerika dışişleri bakanı  Orta Asya’da faaliyet gösteren  taşeron kurumlara   Özbekistan’da sözde özgür medya organlarının  arttırılması yönünde  faaliyet göstermeye odaklanmalarını  önermiştir.   Amerika hükümetinin, Washington’un Özbekistan’daki siyasetleri çerçevesinde hareket edecek medyatik taşeronlara  karşılıksız  mali desteğinin  10 bin dolar ile  50 bin dolar arasında olduğu  söylenmektedir.

Gerçekte Amerika hükümeti  büyük mali masraflar yaparak  Özbek  medya organlarına  finansal destek sağlamakla,  pratikte   Orta Asya’daki nüfuzunu arttırmak istiyor. Doğal olarak  Amerika’nın bu girişimi bu sultacı ülkeyi Rusya ile karşı karşıya getirecektir.

Uzmanlara göre Orta Asya’nın zayıf ülkelerine mali desteklerin sunulması, özellikle de medya organlarına yönelik finansal destekler, Amerika’nın kendi çıkarlarını sağlamak amacı ile bu bölgeye sızma projesinin temel parçası ve asıl yaklaşımı doğrultusundadır.  Kuşkusuz   Amerika’nın finansal destekleri  Orta Asya bölgesi ülkelerinin bağımsız siyasetler yürütmelerine karşı  bir hile ve tezgah kurma girişimdir.

Amerika’nın Orta Asya ülkelerine mali destek sağlamaktan güttüğü hedeflerden biri de   Özbekistan gibi ülkeleri Rusya ile karşı karşıya getirmesidir.  Amerika daha önce de benzer siyasetleri Ukrayna ve Gürcistan hususunda uyguladı.  Gerçekte  Amerika ilk başta   devletlere ve hükümetlere az miktarda para ödeyerek  bu ülkeleri ve medya araçlarını Rusya’ya  karşı  kışkırtarak propaganda yapmaya  yöneltmek istiyor.  Bir süre sonra da  aynı siyaseti tekrarlıyor.

Amerika Orta Asya, Güney Kafkasya ve Orta Avrupa’da son 30 yıllık sürede hep aynı strateji çerçevesinde Rusya ile karşı karşıya gelmiştir.  Bu hususta  Kanadalı uzman Arno Romin ise şöyle diyor: “Amerika geçmişteki yanlışlarından  elde ettiği tecrübeler ile  bölgede yeni siyasetlerini, Rusya ile ilgili olmadığı izleminde yürütmek istiyor. Ancak gerçekte   Amerikalılar   ilk aşamada  Rusya’nın  Orta Asya’daki varlığını ve nüfuzunu özellikle de kolektif güvenlik örgütü üzerindeki etkisini azaltmak ve sınırlandırmak istiyorlar.”

Her halükarda Amerika’nın  sözde demokrasi ve insan haklarını savunma adı altında  hükümetleri deviren akımlarını destekleme girişimleri artmaktadır.  Bu bağlamda Washington  2017 yılında  Amerika kongresinde  Orta Asya bölgesinde  2.5 milyar dolarlık  parayı sözde demokratikler projeleri için ayırmak istedi.  Amerika bu tür projeleri ile   pratikte bölge ülkelerini  kendi ekonomik projeleri ve stratejilerine dahil edip  onların kaynaklarını ve inisiyatiflerini ele geçirmek istiyor.

Son bir kaç yıl içerisinde ise  Washington iyice Özbekistan’a odaklanmıştır.  Özbekistan’da Şevket Mirziyayev’in iş başına gelip reform sürecinin başlaması ile Amerika da sızma fırsatlarından yararlanmaya çalıştı.  Özbekistan da zaten stratejik rolü yüzünden Orta Asya’da güçlerin dengelenmesinde önemli bir konuma sahiptir.  Unutulmamalıdır ki Çin’e giden tüm doğalgaz boru hatları bile Özbekistan’dan geçiyor.  Amerika ise  bu fırsattan yararlanıp  Washington ile Pekin arasındaki ticari savaşı kendi lehine çevirmek istiyor.

Genel olarak  Amerika’nın bölgede nüfuzunu arttırmak ve  siyasi münakaşaları körüklemekten ve de sivil kurumlara yardım etmekten amacının  Orta Asya’da renkli devrimler gerçekleştirmek istediği söylenebilir.  Böyle bir ortamda  Orta Asya hükümetleri  Amerika’nın yanında yer almak yerine  en iyisi Amerika’nın suiistimallerine odaklanmaları lazım.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here