Müslüman Yöneticiler İmam Ali’nin Yöneticiler İçin Yaptığı Tavsiyelere Uymalı

236
0

SHAFAQNA– Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Nehcül Belaga kitabının önemi hakkında sorulan bir sorunun cevabında özellikle Müslüman yöneticilerin İmam Ali’nin sunduğu talimatlara uymakla mükellef olduklarını vurguladı ve şöyle kaydetti: Her Müslüman yönetici kendisini İmam Ali’nin sorumluluk verdiği bir memur olarak görmeli ve icraatını İmam Ali’nin talimatlarına ne ölçüde uyduğuna göre değerlendirmelidir.

1433 yılı Recep Ayının 26 günü sorulmuş olan o soruyu cevabı ile birlikte istifadenize sunuyoruz:
SORU: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Büyük Taklit Mercii Sayın Ayetullah El-Uzma Sistani
Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri üzerinize olsun
“Nehcül Belaga” kitabı hakkında zâtıâlinizden daima Müslümanlar için kalıcı bir irşat belgesi olacak birkaç cümle söylemenizi istirham ediyoruz.

CEVAP: Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla
Bu kitapta Müminlerin Emirinden kaydedilmiş olan sözler – Yüce Allah’ın kelamı ve Peygamberin (s.a.a) sözlerinden sonra – sözün zirvesinde cümlelerdir. Zira o sözlerde varlık âlemi ve ondaki hakikatler üzerinde fıtri olarak düşünme yöntemi sunulmuştur. Ayrıca İslam dininin temel prensipleri ve bilgilerinin yanı sıra yaşantıdaki hikmetlerle insan yaşamının üzerine inşa edildiği değişkenlik göstermeyen kurallar açıklanmıştır. Aynı zamanda nefsi tezkiye edip geliştirme yollarıyla şeriatın hedefleri ve onların dayanağı olan hükümler beyan edilmiştir. Ayrıca hükümdarlık adabı, hükmetmenin koşulları ve onunla ilgili liyakatlerin yanı sıra Allah’a hamd-ü sena yöntemi, Allah’ın huzurunda dua ve münacat şekli öğretilmiş, daha birçok farklı konuda bilgilere yer verilmiştir.

Bu kitap bir yönüyle Peygamberin (s.a.a) irtihalinden sonra ortaya çıkan olayları, özellikle İmam Ali’nin hilafeti dönemiyle ilgili hadiseleri günümüze taşıyan gerçek bir tarihi vesika olma niteliğine sahiptir. Bu yüzden Peygamberin siyeri, ahlakı, davranış özellikleri, ilmi ve fıkhını da içermektedir.

Tüm Müslümanlar dini işlerinde bu kitaptan faydalanmalıdırlar; nefislerini tezkiye konusunda onun öğretilerini rehber edinmelidirler. Herkese – özellikle de gençlere – tavsiyem şudur: Onu okumak ve üzerinde düşünmek için özel gayret sarf etsinler; onun bir bölümünü ezberleyip hafızalarına nakşetsinler. Aynı şekilde İmam Ali’yi sevdiklerini iddia edenler ve “keşke onun zamanında yaşasaydık da nasihatlerinden feyiz alsaydık, irşatlarına uysaydık ve izinden yürüseydik” diye ona özlem duyanlar, bu kitaptan istifade ederek özlem ve arzularını yerine getirebilirler.

İmam Ali (a.s) Cemel harbinde şöyle buyurmuştu: Bu savaşta bana yardım edenler henüz babalarının sülbünde ve annelerinin rahimlerindedir. Onun bu cümleden maksadı: İmamın (a.s) zamanında hazır olup onun talimatlarına uyma arzusunda olanların niyetlerinin doğruluğunu Yüce Allah’ın biliyor olmasıdır. Bunlar kıyamet günü her kavim – iyi ya da kötü – kendi imamıyla mahşere geldiklerinde Allah dostlarıyla hasredileceklerdir. Bunun sebebi ise onların Mevla Ali’nin (a.s) öğretilerine en ufak bir şüpheye kapılmaksızın, hiçbir bahane getirmeksizin canla başla amel etmiş olmalarıdır.

Müslüman yöneticilere yakışan şey, İmam Ali’nin (a.s) yöneticiler için açıkladığı vazifelere uymak ve onun bu konudaki talimatlarını uygulamaktır. Müslüman yöneticiler İmam Ali’nin izinden gitmek için gayret göstermeli, kendilerini İmam Ali’nin atadığı valiler ve idareciler olarak görmeli, böylece o hazretin talimatlarına ne ölçüde uyduklarına bakarak İmamı ne kadar örnek aldıklarının değerlendirmesini yapmalıdırlar.
Yüce Allah’tan niyaz ediyorum ki hepimizin elinden tutsun ve bizleri hidayet yoluna sevk etsin, nefsani arzulardan uzaklaştırsın; zira muvaffakiyet ve başarı sadece Allah’ın elindedir.
Ali Hüseyni Sistani
26 Recep 1433 Hicri

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here